in

Satın Alma Kararları İle İlgili 20 Soruluk Quiz’e Hazır mısınız ?

sanal-alisveris-okupark-com-00
sanal-alisveris-okupark-com-00

Müşterinizin Satın Alma Sürecini Anlamanın 5  Adımı ;

1. Sorun / tanıma ihtiyacı

Satın alma  genellikle müşterinin karar sürecindeki ilk ve en önemli adım olarak tanımlanır. İhtiyaç fark edilmeden gerçekleşemez. İhtiyaç, iç uyaranlar (açlık veya susuzluk gibi) veya dış uyaranlar (reklam veya ağızdan ağza sözler gibi) tarafından tetiklenmiş olabilir.

2. Bilgi arama

Bir sorunu veya ihtiyacı fark ettikten sonra; bir müşterinin atabileceği bir sonraki adım, en iyi çözümün ne olduğunu düşündüğünü bulmak için bilgi arama aşamasıdır. Bu, alıcının merkezi satın alma kararıyla ilgili bilgi  ; kaynaklarını belirlemek ve değerlendirmek için iç ve dış iş ortamlarını arama çabasıdır. Müşteriniz bilgi almak için basılı, görsel, çevrimiçi medyaya veya ağızdan ağza güvenebilir.

3. Alternatiflerin değerlendirilmesi

Tahmin edebileceğiniz gibi, bireyler bu aşamada farklı ürün veya markaları alternatif ürün nitelikleri temelinde – müşterinin aradığı faydaları sunma yeteneğine sahip olanlar – değerlendireceklerdir. Bu aşamayı büyük ölçüde etkileyen bir faktör, müşterinin tavrıdır. Katılım, değerlendirme sürecini etkileyen başka bir faktördür. Örneğin, müşterinin tutumu olumluysa ve katılım yüksekse, o zaman bir dizi şirketi veya markayı değerlendireceklerdir; ancak düşükse sadece bir firma veya marka değerlendirilecektir.

4. Satın alma kararı

Sondan bir önceki aşama,  işleminin gerçekleştiği yerdir. Philip Kotler (2009), nihai satın alma kararının iki faktör tarafından ‘bozulabileceğini’ belirtmektedir: diğer müşterilerden gelen olumsuz geri bildirimler ve geri bildirimi kabul etme motivasyon düzeyi. Örneğin, önceki üç aşamadan geçen bir müşteri, yeni bir teleskop almayı seçer. Bununla birlikte, çok iyi arkadaşı, hevesli bir gökbilimci, ona olumsuz geribildirim verdiği için, tercihini değiştirmeye mecbur kalacak. Ayrıca, ani iş kaybı veya yer değiştirme gibi öngörülemeyen durumlar nedeniyle karar bozuldu.

5. Satın alma sonrası davranış

Kısacası, müşteriler ürünleri önceki beklentileriyle karşılaştıracak ve ya memnun kalacak ya da kalmayacaktır. Bu nedenle, bu aşamalar müşterileri elde tutmada kritik öneme sahiptir. Bu, gelecekte aynı şirketten benzer satın alımlar için karar sürecini büyük ölçüde etkileyebilir, bilgi arama aşamasında ve alternatiflerin değerlendirilmesi aşamasında zincirleme etkisi olabilir. Müşteriniz memnun kalırsa, bu marka sadakati ile sonuçlanır ve alternatif aşamaların Bilgi arama ve Değerlendirmesi genellikle hızlı bir şekilde izlenir veya tamamen atlanır.

Memnun olma ya da kalmama temelinde, müşterilerin ürünle ilgili olumlu ya da olumsuz geri bildirimlerini dağıtmaları yaygındır. Bu, web sitesinde, sosyal medya ağlarında veya ağızdan ağıza incelemeler yoluyla olabilir. Müşterilerle etkileşim kurmak ve süreci mümkün olduğunca verimli hale getirmek için şirketler, satın alma sonrası olumlu iletişim oluşturmaya çok dikkat etmelidir.

Satın Alma Kararını Etkileyen Önemli Faktörler

Satın Alma Kararını Etkileyen Faktörler, İrtibat Keşfi, Müşterileri Satın Alma Kararlarını Etkileyen, iSN, iSN Global Çözümleri, Satış Destek Hizmetleri, Hesap Kazançları

1. Ekonomik Faktör

Bu listedeki en önemli ve ilk olan Ekonomik Faktör. Bu, herhangi bir satın alma kararının temel dayanağıdır. Nedeni, basit insanların karşılayamayacaklarını satın alamamasıdır. Bir ürüne olan ihtiyaç da burada bir rol oynamaz, ancak en önemli şey karşılanabilirliktir.

2. Fonksiyonel Faktör

Etken tamamen ihtiyaçlarla ilgilidir, mantıklı olan ve aynı zamanda müşterinin çıkarına en uygun olan mantıkla desteklenmektedir. Bu faktör, satın alma kararında da çok önemli bir rol oynar.

3. Pazarlama Karması Faktörleri

Pazarlama karmasında ürün, fiyatlandırma, promosyon ve dağıtım yeri olmak üzere 4 bileşen vardır. Bileşenlerin her biri tüketicilerin satın alma sürecini doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. Tüketiciler, ürünün özellikleri, ücretlendirilen fiyatı, ürünün istenen yerde bulunabilirliği ve çok daha fazlası gibi çeşitli şeyleri göz önünde bulundururlar.

4. Kişisel Faktörler

Kişisel faktörler arasında; yaş, meslek, yaşam tarzı, sosyal ve ekonomik durum ve tüketicinin cinsiyeti yer alır. Bu faktörler bireysel veya toplu olarak tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyebilirdi.

5. Psikolojik Faktör

Psikolojik faktörler söz konusu olduğunda, tüketicinin satın alma davranışını etkileyen 4 önemli şey vardır, yani algı, motivasyon, öğrenme, inançlar ve tutumlar.

6. Sosyal Faktörler

Sosyal faktörler referans grupları, aile ve sosyal statüyü içerir. Bu faktörler de tüketicinin satın alma davranışını etkiler. Bu faktörler sırayla insanların farklı tüketim değerlerini öğrendikleri sonsuz ve güçlü bir girişi yansıtır.

7. Kültürel Faktörler

Kültürel faktörler, tüketicinin satın alma karar sürecinde ince bir etkiye sahiptir. Her birey karmaşık bir sosyal ve kültürel ortamda yaşadığında ;  kullanmayı amaçladıkları ürün veya hizmet türleri, içinde yaşadıkları ve büyüdükleri genel kültürel bağlamdan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmektedir. Bu Kültürel faktörler arasında ırk ve din, gelenek, kast ve ahlaki değerler bulunmaktadır.

Tüketici davranışı, bireylerin veya grupların ihtiyaçlarını ve arzularını tatmin etmek için ; mal veya hizmetleri nasıl satın almayı, kullanmayı ve elden çıkarmayı seçtiği gibi farklı şeyleri gösterebildi. Bu nedenle, tüketici davranışının birkaç faktörden etkilendiğini anlamak önemlidir.

 

 • Question of

  Nihai satın alma kararına götüren müşterilerin verdiği küçük veya “küçük” kararlara __________ karar denir

  • A)ihtiyaç
  • B)satın alma
  • C)yer
  • D)fiyat
 • Question of

  Satış sürecinde müşterilerin “mini” kararlara ulaşmalarına yardımcı olmamak,

  • A)kayıp satışlar
  • B)yükselmiş satışlar
  • C)sadık bir müşteri
  • D)Memnun müşteriler
 • Question of

  Müşteriler başka herhangi bir satın alma kararı vermeden önce, __________ kararını vermelidir.

  • A)ihtiyaç
  • A)satın alma
  • C)yer
  • D)fiyat
 • Question of

  Bir müşteri “Neden satın almalıyım?” Diye sorduğunda __________ kararı veriyor.

  • A)fiyat
  • B)yer
  • C)ihtiyaç
  • D)ürün
 • Question of

  Müşteriler hangi marka, tip veya modeli satın alacaklarına karar verdiklerinde __________ kararını veriyorlar.

  • A)fiyat
  • B)yer
  • C)ihtiyaç
  • D)ürün
 • Question of

  Müşteriler nereden satın alacaklarına karar verdiklerinde, __________ kararını veriyorlar.

  • A)fiyat
  • B)yer
  • C)ürün
  • D)ihtiyaç
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi yer kararını etkiler:

  • A)Garanti
  • B)Ek bilgi ihtiyacı
  • C)Ürünün bir faydası vardır
  • D)İş sadakati
 • Question of

  Aşağıdaki satın alma kararlarından hangisi müşteri hizmetlerinin kullanılabilirliğinden en çok etkilenir:

  • A)Fiyat
  • B)Zaman
  • C)Ürün
  • D)İhtiyaç
 • Question of

  Şirket çalışanları bir müşterinin yer kararını nasıl etkileyebilir?

  • A)Faydalı hizmet sunarak
  • B)Garantilerle
  • C)Ürün özelliklerini açıklayarak
  • D)İndirimler sunarak
 • Question of

  Bir müşteri, şık görünümünün bir statü imajı yarattığına inandığı için en pahalı ürünü seçerse, kararını buna göre veriyor demektir.

  • A)ürün
  • B)yer
  • C)zaman
  • D)fiyat
 • Question of

  Fiyat kararı, __________ kararı ile yakından ilgilidir.

  • A)yer
  • B)ürün
  • C)ihtiyaç
  • D)zaman
 • Question of

  Aşağıdaki faktörlerden hangisi müşterinin fiyat kararını etkiler:

  • A)Ürün taraması
  • B)Ticaret karakteri
  • C)Marka tercihi
  • D)Ürün gösterimi
 • Question of

  Müşteriler ne zaman satın alacaklarına karar verdiklerinde, __________ kararını veriyorlar

  • A)fiyat
  • B)ürün
  • C)zaman
  • D)ihtiyaç
 • Question of

  Aşağıdaki faktörlerden hangisi müşterinin zaman kararını etkiler:

  • A)Ek bilgi ihtiyacı
  • B)İşletmeye sadakat
  • C)Garanti şartları
  • D)Müşteri hizmetlerinin kullanılabilirliği
 • Question of

  Bir satış görevlisi, müşterinin şu anda satın alma kararını vermesine yardımcı olabilir.

  • A)şimdi satın almanın avantajlarını açıklıyor.
  • B)ona yaklaşan bir satıştan bahsetmek.
  • C)ürün garantisini kendisine açıklamak.
  • D)Müşterinin kredi kartı olup olmadığını sormak.
 • Question of

  Bir müşterinin satın alma kararlarında yardıma ihtiyacı olup olmadığını belirlemek için satış görevlisi,

  • A)yüksek basınçlı satış tekniklerini kullanın.
  • B)müşteriyi görmezden gelin.
  • C)ürünü gösterin.
  • D)müşteriyi sorgulayın.
 • Question of

  Bir satış temsilcisi, müşterilere satın alma kararlarında yardımcı olurken aşağıdakilerden hangisini sergilemelidir:

  • Güven
  • Tereddüt
  • Satışı kapatmaya ilgi
  • Müşteriye ilgi
 • Question of

  Satış görevlileri, müşterilerin satın alma kararı vermesi konusunda cesaret kırılabilir

  • onlara gerçekten ilgi gösterin.
  • sorularına cevap vermede başarısız
  • Özellikleri belirli terimlerle açıklayın
  • güvenlerini kazanın
 • Question of

  Müşterilere satın alma kararlarında yardımcı olmanın bir yolu, ürünün onlar için ne yapacağını şu yolla açıklamaktır:

  • özgüven sergilemek.
  • ürün özelliklerini faydalarla ilişkilendirme
  • onları sorguluyor
  • özgüven sergilemek.
 • Question of

  Müşterilere satın alma kararlarında yardımcı olmak için, satış görevlileri bir ürünü tanımlamak için __________ terimleri kullanmalıdır.

  • genel
  • teknik
  • endüstri
  • özel
  • Özel

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

Comments

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0
Standford Univesity

Country-wise cost of study abroad

Harvard University, USA

Famous Names Graduated from Harvard