0

Yecüc Ve Mecüc Kim Ya da Öbür İsmi İle Gog ve Magog

Yecüc ve Me’cüc’ün kim veya ne olduğunu bilmelidir. Yaratılış 10:2 ve 1 Tarihler (1)’de Magog’un Yafet’in ikinci oğlu olduğu yazılmıştır.Magog’un Kimmerlerin doğusunda ve Medlerin batısında bir halk olduğu da söylenir.Hezek 38:2’de Mecüc bir ülke olarak tanımlanır ve önder Yegog’dur. Yecüc ayrıca Karadeniz’e yakın kabileler anlamına gelir.Londra’da Tanrı ve Mecüc’ün büyük tasvirleri vardır. Açılar ve Saksonların Kankasya veya Karadeniz’de yaşayan farklı ırklarla bağlantılı olduğunu göstermek için heykellerin korunması İngiliz tarihinde izlenebilir. Ataları Kuran’da adı geçen Cermen ve Slav ırklarıdır. Atalarının Avrupa uluslarına hakim olacağı söyleniyor.

Allah şöyle buyurmuştur: “Kullarımdan, kendimden başkasının helâk edemeyeceği kulları yarattım” (KU. S.İnciller şöyle der: Uluslar uluslara karşı, krallıklar krallıklara karşı ayakalanmakta. Üzüntünün başlangıcı olan birçok yerde kıtlık, salgın hastalık ve depremler olacak. (Matta 24:7, 8 ve Luka 21:11).

Kur’an-ı Kerim, milletlere karşı milletlere yapılan atıfların bugün yaşanan büyük Avrupa ihtilafı olduğunu vurgular.

Not: Bazı Bölümler Allah’ ın Peygamberlerinden Olan Hz. İsa’ nın Kitabı Olana İncir den Alınmıştır

#OkuPark En Değişik Gelenekler… Dilinizi Yutacaksınız

Comments

0 comments