in

COVID-19 Salgınının Uluslararası Ticarete Etkisi

kovid-19-ticarete-etkisi-ne-okupark-com-00
kovid-19-ticarete-etkisi-ne-okupark-com-00

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan. COVID-19 virüsü, kelimenin tam anlamıyla küresel bir tehdit haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak kabul edilmekte, İtalya ve Almanya gibi bir çok Avrupa ülkesine de yayılan virüsün uluslararası ticaret pazarını olumsuz etkilediği görülmekte. Ne yazık ki, pandemik virüsü ve ölümleri önleyecek tedbirler, enfekte olanların tedavisi. Bu pandeminin önlenmesi henüz tam olarak sonuçlanmadı. Bu yazıda Corona. Virüsünün uluslararası ticaret alanındaki etkileri araştırılacak. Mücbir sebep teşkil edip edemeyeceği konusunda bir değerlendirme yapılmakta.

COVID-19’un Ticari Bağlamdaki Etkileri

Salgının neden olduğu ekonomik sorunlar ve kayıplar her geçen gün artmaya devam. Seyahat sektörü için yaratabileceği tahmini kayıp yaklaşık 1,7 trilyon dolar. Ayrıca salgının tedarikçiler üzerinde en belirgin etkileri olmuş. Tedarik edilecek mallar ve lojistik kanallar üzerindeki acil önlem. Nedeniyle belirlenen süreler içerisinde sözleşmelerin yerine getirilemediği görülmektedir.

kovid-19-ticarete-etkisi-ne-okupark-com-01
kovid-19-ticarete-etkisi-ne-okupark-com-01

COVID-19’un yukarıda bahsedilen ticari bağlamdaki etkileri, ülkelerin pandemiye karşı önlemeye çalıştıkları uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Bu uygulamalara örnek olarak; Karantina, ülke sınırlarına erişimi engelleme, ticari faaliyetlerde ihracat-ithalat yasakları, seyahat yasağı gibi yaptırımlar uygulanmata. Türkiye, Fransa ve İsviçre ve diğer birçok ülke, sırasıyla. 5.000 ve 1.000’den fazla kişinin katıldığı halka açık kapalı. Mekan etkinliklerini yasakladı. Enfeksiyon daha yaygın hale gelirse diğer ülkeler de takip edilmekte. Maliyetten tasarruf etmek için uçuşlar iptal edildi. COVID-19’un yayılması devam ederken dünya çapında hareket etmek zorlaşabilir. Bunların sonucunda pek çok ürün tedarik edilememekte, ticari platformda teslimat yapılmamaktadır veya yapılmamaktadır ve hammaddesi tükenen birçok fabrika üretimlerini durdurmak zorunda kalmaktadır.

Bahsi geçen başarısızlıklar ışığında, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının hukukta mücbir sebep olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği sorusu ortaya çıkmaktadır.

Türk hukuku kapsamında “mücbir sebep” kavramı kanunlarda açıkça tanımlanmamaktadır. Doktrinde mücbir sebep tanımı, tarafların ticari bir ilişkide üstlendikleri eylemlerin tarafların kontrolü dışında ve kesinlikle öngörülemeyen nedenlerle objektif olarak imkansız hale gelmesidir.

Bir olayın hukuken “mücbir sebep” olarak kabul edilebilmesi için, öngörülemez, kaçınılmaz ve meydana gelmesi veya etkisi açısından üstesinden gelinmesi imkansız somut bir gerçek olması gerekir. Söz konusu mücbir sebepten etkilenen taraf ile sözleşmede mutabık kalınan ifanın yerine getirilmemesi arasında belirli bir bağlantı aranmakta. Mücbir sebep olayı, kaçınılmaz olarak davranış veya borç normunun ihlaline neden olmuş olmalıdır. Bu bağlamda alınan tüm önlemlere, tüm olanaklara ve araçlara rağmen. Mücbir sebep olayının sonuçları kesinlikle kaçınılmaz olmalıdır.

#okupark

What do you think?

Comments

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0
dünyanın-enk-kısa-adamı-okupark-com-00

Dünyanın en kısa adamı Khagendra Thapa Magar 27 yaşında öldü

China's first automatic bus line revealed

First automatic bus line revealed in China